Święty Hieronim i Anioł – Guido Reni

Święty Hieronim i Anioł   Guido Reni

Obraz włoskiego malarza Guido Reni “Święty Hieronim i Anioł”. Rozmiar obrazu to 278 x 238 cm, olej na płótnie. Głęboko religijna kompozycja artysty przedstawia ascetę św.

Hieronima w jaskini za tłumaczenie Biblii na łacinę.

Święty Hieronim jest aniołem, inspirującym i pomagającym mu w trudnej pracy. W kompozycji dominuje imponująca postać św. Hieronima, owinięta w bogate czerwone draperie. Pragnienie Reni za naturalizmem przejawia się w obrazie siwiejących włosów św.

Hieronima i jego wiotkiego ciała, i jest naznaczone wpływem Caravaggia.

Pobożne, często nawet ekstatyczne obrazy Renee uczyniły go jednym z największych mistrzów wczesnego baroku, kiedy wykorzystali dramatyczny ruch i bogaty kolor, aby uzyskać szczególnie wyraziste efekty.

Jednak techniki kompozytorskie i kolory Reni oparte są na klasycznej edukacji zdobytej przez artystę w Carracci Brothers Academy w Bolonii. Dzięki jego opowieściom obrazy Reni były bardzo popularne w XVII i XVIII wieku.