Święty Wywiad – Vittorio Carpaccio

Święty Wywiad   Vittorio Carpaccio

Dokładny czas pisania tego obrazu jest nieznany, aw różnych źródłach można znaleźć jego różne datowania – od końca lat 1490 do wczesnych 1510 roku. Większość badaczy skłania się jednak do tego, że napisano go około 1500 lat. Fakt, że jest dość wcześnie, mówi przede wszystkim o jego recepty.

Artystka bardzo ostrożnie przekazuje wszystkie fałdy strojów postaci, hafty, pęknięcia skał, a także dzieli krajobraz, a gatunek, do którego tym razem nasz bohater zwrócił się, był bardzo rozpowszechniony w Wenecji na przełomie XV i XVI w. Madonna była zwykle przedstawiana na takich płótnach z Dzieciątkiem i kilkoma świętymi na tle sielankowego krajobrazu, czasem portret klienta został włączony do tej sceny w krajobrazie.

Wydaje się, że wszystkie niezbędne szczegóły Carpaccio są obecne. Jednak stosunek natury i człowieka w jego twórczości jest nieco inny niż w przypadku Wenecjan. Uważa się, że prototyp Carpaccio dla Świętego Wywiadu był małym, samouczącym się obrazem Mantegny, w którym postacie są przedstawiane w ten sam sposób na tle majestatycznego łuku.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)