Wyjazd zaangażowanego – Vittore Carpaccio

Wyjazd zaangażowanego   Vittore Carpaccio

Największe płótno z cyklu św. Urszuli otwiera swojego potencjalnego klienta. U stóp filaru masztu, dzielącego kompozycję na zasadę złotej sekcji, jest wyraźnie widoczna płyta z napisem: “VICTORIS CARPATIO VENETIS, OPUS”. i data, a na środku zdjęcia jest młody jasnowłosy członek firmy “Campagna della Calza”.

W jego rękach znajduje się wstążka z napisem dedykacji i literami, które są dekodowane jako inicjały Niccolò Loredán.

To, co dzieje się w fantastycznym mieście i fikcyjnym krajobrazie wciąż nosi akcent zwykłego weneckiego święta, korzyść z tego działała. Miasto było bardzo zaniepokojone wrażeniem, aw arsenale jego dekoracji “przy okazji” dywany stały się głównym środkiem. Dlatego obraz ważnego wydarzenia w życiu świętego jest całkowicie ekstrapolowany na konkretne weneckie wrażenia artysty, demonstrując “prawdziwą widoczność” przedstawiciela pokolenia mocno związanego ze światem rzeczywistości.

Dywany można często znaleźć na weneckim malarstwie religijnym, a nawet na portretach, gdzie niosą symboliczną funkcję budowania świata, sugerując rozkosz w ogrodach Eden. Oczywiście dekoracyjne wzory różnych dywanów, wyrafinowanie eleganckich tkanin wprowadzają do kompozycji specjalną nutę świątecznej powagi i demonstrują mistrzostwo Carpaccio w subtelności koloru, jego radosny podziw dla życia.