Madonna i dziecko z aniołami – Anthony Van Dyck

Madonna i dziecko z aniołami   Anthony Van Dyck

Wiele wczesnych zdjęć van Dycka jest pisanych na tematy religijne). Jednak szczyt tematów religijnych w jego twórczości przypadł na lata 1627-32, kiedy artysta stworzył wiele dużych obrazów ołtarzowych. Na przykład płótno „Wizja św.

Augustyna”, napisał specjalnie dla kościoła św. Augustyna w Antwerpii.

Van Dyck jest również właścicielem kilku małych obrazów religijnych nabytych przez osoby prywatne. Najczęściej artysta przedstawiał Dziewicę i Dzieciątko, jak na płótnie „Madonna z niemowlakiem i aniołami”. Van Dyke był gorliwym katolikiem, co wyjaśnia wysoką emocjonalną intensywność jego obrazów religijnych.

Jednak przeniósł się do protestanckiej Anglii, gdzie takie tematy nie miały popytu, artysta prawie całkowicie opuścił ten gatunek.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)