U bram klasztoru – Aleksiej Sawrasow

U bram klasztoru   Aleksiej Sawrasow

Obraz jest zawarty w cyklu Sawrasovsky “tęcze”. Jednak w tej pracy tęcza nie gra pierwszych skrzypiec, będąc “wypychana” na prawą krawędź płótna i na wpół ukryta za drzewami.

Ważniejszy jest tutaj kontrast kolorowego rozwiązania między niespokojnym światem burz, którego obraz ma ciemne i liliowe kolory, a jasnym światłem “okna” bram klasztornych, które odbijają “okno” w niebo, jak przebita tęcza.

Ten apel i bardzo kompozycyjna zasada “wspinaczki” tworzą pouczające tło obrazu.