St. Augustine – Vittore Carpaccio

St. Augustine   Vittore Carpaccio

Augustyn jest przedstawiony w jego celi. Nie wie jeszcze o śmierci św. Hieronima, jest w refleksji nad chwałą i radością świętego Bożego, który po śmierci swego ciała łączy duszę z Chrystusem. Święty Augustyn zamierza napisać traktat na ten temat; pisze list do św.

Hieronima, chcąc poznać swoją opinię na ten temat.

Jasne światło płynące z okien symbolizuje blask duszy Jerome'a. Mitra, pastorał i muszla – atrybuty św. Augustine.

Augustyn jest świętym, dla którego wydaje się najwłaściwszym symbolizowanie świeckich i religijnych zasad poprzez muzykę. Był autorem pierwszego chrześcijańskiego traktatu o muzyce – “De musica”, napisanego właśnie w roku chrztu.

Dlatego na zdjęciu widać notatki. Autorytet Augustyna w dziedzinie muzyki pozostał niezwykle wysoki w średniowieczu i renesansie.