Pory roku – Peter Bruegel

Pory roku   Peter Bruegel

W cyklu obrazów „Pory roku” Bruegel pracował ciężko i ciężko przez cały rok 1565. Przez wiele lat cykl ten wywołał gorącą debatę wśród badaczy. Krytycy sztuki nie mogą się zgodzić co do liczby obrazów, które pierwotnie były zawarte w serii zgodnie z intencją autora.

Jedna grupa badaczy uważa, że ​​autor poświęcił jedno zdjęcie każdemu z 12 miesięcy. Druga grupa uważa, że ​​są tylko 4 zdjęcia i są poświęcone porom roku. Jednak najbardziej prawdopodobną wersją wydaje się być to, że cykl składa się z 6 obrazów, z których każdy poświęcony jest na dwa miesiące naraz.

W obrazach cyklu Seasons Bruegel zaczyna przedstawiać postacie ludzi. W większości przypadków są to rolnicy, których zawody są określane przez porę roku. W ten sposób Bruegel pozycjonuje człowieka jako część natury.

Wszystkie krajobrazy autora są uderzające w swojej wielkości, ale są zaskakująco przytulne. Bruegel był w stanie doskonale oddać atmosferę Holandii. W każdym razie artysta miał talent do przedstawiania najprostszych rzeczy jak prawdziwy cud.

W tym cyklu obrazów autora cykl natury odbija się w realistyczny sposób. Jednocześnie uwagę autora zwrócono nie tylko na zmianę jej wyglądu, ale także na zmianę jej wewnętrznego rytmu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)