Malarz i kupujący – Peter Bruegel

Malarz i kupujący   Peter Bruegel

W tym zabawnym szkicu Bruegel skomentował relacje między artystą a kupującym. Malarz z pędzlem w dłoni uważnie patrzy na zdjęcie przed sobą. on tworzy!

Za nim jest druga osoba, prawdopodobnie kupujący, zafascynowany niewidocznym dla nas obrazem. W przeciwieństwie do bystrego malarza, kupujący niewiele rozumie w malarstwie. Nosi okulary, które często były używane w sztuce, aby pokazać fizyczną lub umysłową krótkowzroczność ich właściciela

Kupujący nie rozumie, że obraz się nie skończył. Jego ręka trzyma już portfel z pieniędzmi, jest gotów kupić obraz. Oba obrazy są karykaturalne.

Niektórzy badacze uważają, że jest to autoportret Bruegla.