Osioł w szkole – Peter Bruegel

Osioł w szkole   Peter Bruegel

Ludność Holandii miała wysoki poziom wykształcenia. Pewien włoski podróżnik wyraził nawet opinię, że każdy może czytać i pisać. Bruegel chichocze z powodu zapału swoich rodaków do nauki. “Osioł nigdy nie stanie się koniem, nawet jeśli chodzi do szkoły”. – mówi przysłowie i to zdjęcie.