Młyn wodny – Meindert Hobbema

Młyn wodny   Meindert Hobbema

W XVII wieku wraz z Rembrandtem Jacob van Reisdahl zdominował holenderskie malarstwo pejzażowe. Spośród amsterdamskich uczniów Ruysdael Meindert Gobbema zyskał prawie więcej chwały niż nauczyciel. Meindert Gobbema jest ostatnim z wielkich holenderskich malarzy krajobrazu XVII wieku.

Zdjęcia Gobbema są proste, naturalne i skrupulatne wykonanie. Artystę przyciągają drzewa, gęsty las, widoki wsi, kościelna dzwonnica, zagubiona w mgle na horyzoncie, oświetlona światłem słonecznym. Często głównym motywem takich krajobrazów jest Stary Młyn.

Wiele odmian mistrza na ten temat jest przechowywanych w różnych muzeach świata, to zdjęcie jest jednym z nich. Młyn w umyśle człowieka, w każdym razie kultura europejska, kojarzy się z wieloma pomysłami i pomysłami, zawsze emocjonalnie kolorując nasze postrzeganie go zarówno w rzeczywistości, jak iw sztuce. Tradycyjnie wiąże się z ideą prywatności, zabarwioną romantycznymi doświadczeniami.

Nieskończenie płynąca woda kojarzy się z ideą niezmienności bytu, obracającym się kołem – głównym mechanizmem młyna – poprzez aluzję do „koła fortuny” wprowadza w krąg tworzonych obrazów ideę losów losu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)