Obraz proroków Króla Salomona i Ezechiela

Obraz proroków Króla Salomona i Ezechiela

Ikona z wizerunkami proroków Starego Testamentu Salomona i Ezechiela została pierwotnie umieszczona w ikonostasie, który w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej oddziela ołtarz od głównej sali. W czwartym „proroczym” rzędzie, nad „świątecznym” rzędem, znajdują się ikony proroków Starego Testamentu z zwojami w rękach.

Prorocy – pośrednicy między wyższymi mocami a ludzkością, przepowiadali powstanie Dziewicy Maryi i narodziny Jezusa Chrystusa. W rękach Salomona i Ezechiela – przewija się świętym tekstem. Salomon jest przedstawiony jako król, ubrany w eleganckie ubrania i z koroną na głowie.

Ikona złotego telefonu została namalowana przez moskiewskiego mistrza na początku XVI wieku.

Interpretacja osób i postaci świętych kaznodziejów wyróżnia się miękką linią, charakteryzuje się szczególnym liryzmem, który jest jedną z cech ówczesnej szkoły ikonograficznej. Podobne obrazy pojawiły się w sztuce rosyjskiej na początku XV wieku i były w dużej mierze związane z imieniem Andrieja Rublowa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)