Dziewica Maryja z Dzieciątkiem i św. Anna – Albrecht Durer

Dziewica Maryja z Dzieciątkiem i św. Anna   Albrecht Durer

W wielu niezwykłych portretach wykonanych w latach 1510-1520 Dürer podsumowuje długotrwałe badania osoby ludzkiej.

Po wszystkich poszukiwaniach piękna klasycznego i próbach stworzenia idealnych norm, nadal przyciąga go osoba, jaką był wówczas w Niemczech, przede wszystkim przedstawiciel niemieckiej inteligencji – niespokojny, niespokojny, wewnętrznie sprzeczny, pełen wolicjonalnej energii i duchowej mocy. Te cechy szukają Durera głównie na twarzach współczesnych. Wszystkie jego portrety zachowują niezmieniony charakter.

Jednocześnie ostatnie pozostałości przeszłości w końcu znikają w nich – zewnętrzna fragmentacja i kanciastość, kolorowa i liniowa sztywność. Są kompletne i wolne w swoich konstrukcjach kompozycyjnych; figury są naturalnie umieszczone w zarezerwowanej dla nich przestrzeni, formy mają ogólność i plastyczność.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)