Blind Vit Stvosh z wnuczką – Jan Aloizy Mateyko

Blind Vit Stvosh z wnuczką   Jan Aloizy Mateyko

Wizerunek słynnego rzeźbiarza Vity Stevosh, twórczyni jednego z najpiękniejszych gotyckich ołtarzy, od najmłodszych lat pogrążonego w duszy Mateyko. Na swoim zdjęciu pokazał Stewosha staruszkowi, który był niewidomy i zmęczony życiem. Artysta zebrał fundusze z publicznego pokazu obrazu, a także ze sprzedaży jej kserokopii, na przywrócenie ołtarza Stwiesza.

W służbie historii Jan Mateiko stworzył około 350 obrazów, ogromną liczbę szkiców, rysunków i szkiców. Uważał malarstwo za szczególny rodzaj służby dla Polski i powiedział swoim uczniom: “Dziś sztuka jest rodzajem broni w naszych rękach, sztuka jest niemożliwa bez miłości do Ojczyzny!”. Zrobił wszystko, co w jego mocy, aby obudzić uczucia narodowe u swoich rodaków mieszkających w podzielonym, podzielonym kraju.

W tym przypadku Mateyko napisał nie tylko wielkie pompatyczne płótna. Nawiązał również do osobistych, kameralnych tematów, czego przykładem są obrazy “Niewidomy Vit Stvosh z wnuczką” lub “Zygmunt August i Barbara Radziwiłł”.