Portret Bolesława III Krivousta – Jan Aloisy Mateyko

Portret Bolesława III Krivousta   Jan Aloisy Mateyko

W sierpniu 1890 roku Gozhkovsky napisał w swoim dzienniku: „Artysta zaczął rysować królów”. Praca ta została zaproponowana przez wydawcę Matejki w Wiedniu Maurizio Perlesa, który planował stworzyć album „Kings of Poland – zbiór portretów historycznych”.

Artysta, stale doświadczając trudności finansowych, zgodził się z radością go przyjąć. Zrobił 44 portrety polskich władców z Metka I do Stanislava Augusta. Historycy krakowscy Stanisław Smolka i Augustus Sokołowski uzupełniali je komentarzami naukowymi.

W pracy Mateiko wiedza z zakresu historii i antropometrii okazała się niezwykle przydatna. Na przykład pisał postacie Kazimierza Wielkiego i królowej Jadwigi, korzystając z informacji o strukturze ich szczątków. Po śmierci artysty „Królowie Polski” ukazali się w kolorze.

Powyżej znajduje się portret Bolesława III Krywosty z tej serii.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)