Polski strój narodowy – Jan Aloizy Matejko

Polski strój narodowy   Jan Aloizy Matejko

Od najmłodszych lat Jan Matejko naszkicował zabytki, stroje narodowe, wnętrze kościołów. Ponadto wykonał wyciągi ze średniowiecznych folio Biblioteki Jagiellońskiej. Starannie zebrał wszystkie te rysunki i szkice w swoim “skarbniku”.

W 1860 roku Mateyko wydał na własny koszt album “Polski strój 1200-1795”, składający się z 10 litografii. “Skarbchik” bardzo mu pomógł w tym albumie. Na każdym zdjęciu w albumie – 9 scen. W centrum – król i dworzanie, szlachta i kupcy.

Po bokach – uczniowie i nauczyciele, duchowni, chłopi, Żydzi, rycerze, magnaci, rzemieślnicy. Ręcznie malowane farbami akwarelowymi Mateiko zaprezentowało im Bibliotekę Jagiellońską i bibliotekę. Ossolinskih we Lwowie.

W 1879 r. Mateiko wydał notatki wymieniające źródła, z których skomponował album.