Niewiara Apostoła Thomasa – Rembrandta Harmensa Van Renu

Niewiara Apostoła Thomasa   Rembrandta Harmensa Van Renu

Św. Tomasz, jeden z dwunastu uczniów Chrystusa, jest wielokrotnie wspomniany w Nowym Testamencie. Rembrandt przedstawił słynny epizod z Ewangelii Jana. Po zdjęciu z krzyża Jezus, ukazując się uczniom, pokazuje swoje rany.

Tomasza tam nie było, a kiedy inni uczniowie powiedzieli mu o tym, co widzieli, Tomasz odmówił uwierzenia im, mówiąc: “Jeśli nie widzę Jego ran z gwoździ na rękach i nie wkładam palców w rany od gwoździ, w jego żebrach nie uwierzę.

Osiem dni później, według Jana, Jezus ukazał się uczniom ponownie i powiedział Tomaszowi, aby dotknął jego ran. Wielebny Tomasz rozpoznał Pana Boga w Jezusie. Rembrandt przedstawił scenę nocną: promieniowanie emanujące z Jezusa wydaje się być jedynym źródłem światła, z którego Thomas, który uwierzył, jest zdezorientowany.