Wizja Sir Lancelota – Dante Rossetti

Wizja Sir Lancelota   Dante Rossetti

Rossetti nakreślił ten szkic, mając na uwadze przyszłe freski Oksfordzkiego Klubu Dyskusyjnego.

Niestety, prawie wszystkie z nich zmieniły się nie do poznania po uzupełnieniach, a my możemy uzyskać wrażenie pierwotnego zamiaru mistrza na podstawie szkiców, które zrobił przed rozpoczęciem pracy.