Madonna del Popolo – Federico Barocci

Madonna del Popolo   Federico Barocci

Pochodzenie baroku jest wyraźnie widoczne na obrazie Federico Barocci, który stworzył duże, wyraziste emocjonalnie płótna z wieloma postaciami i złożoną kompozycją. Sztuka ta rozkwitła w papieskim Rzymie w epoce kontrreformacji, kiedy Kościół katolicki usiłował wzmocnić swoją pozycję pod każdym względem i chciał potężnego obrazu, który przemawiałby do wierzących.

Barochchi przedstawia Chrystusa, przed którym Matka Boża klęka i modli się za Syna za ludzkość.

Poniżej tłumy ludzi: kaleka, niewidomy muzyk, szlachetna pani signore z dziećmi, prosta kobieta z dzieckiem. Na obrazie znaleziono temat „siedmiu dzieł miłosierdzia”, które zgodnie z naukami Kościoła katolickiego prowadzą do zbawienia. Dlatego na przykład jest bogato ubrany chłopiec, który daje jałmużnę dla biednych.

Cały obraz jest pełen ruchu, architektura w tle jest dziwnie przesunięta w przestrzeni, dając wrażenie czegoś złudnego. Ta cecha była również charakterystyczna dla manieryzmu, trendu, od którego również wzrastał barok.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)