Przemienienie

Przemienienie

Przemienienie Jezusa Chrystusa na górze Tabor jest przedstawione w długiej wersji, z wejściem na górę i zstąpieniem z niej przez Chrystusa i apostołów.

Wyjątkowym szczegółem jest obraz Chrystusa pochylonego ku upadłym apostołom, aby pomóc im się obudzić.

Praca jest przykładem tradycyjnej profesjonalnej ikonografii mistrzów Niżnego Nowogrodu z XIX wieku. Ma znaczenie ikonograficzne, ma znaczenie artystyczne, historyczne i kulturowe.