Blind Tovit i Anna – Rembrandt Harmens Van Rhine

Blind Tovit i Anna   Rembrandt Harmens Van Rhine

Tovit był Izraelczykiem, wyróżniającym się prawością w swoim kraju i nie opuścił pobożnego rządu asyryjskiego i generalnie doświadczył wielu prób, w tym ślepoty, które zakończyły się dla niego i jego potomków pełnym błogosławieństwem Boga. Jego syn, Tobiasz, uzdrowił się z pomocą anioła.