Ukrzyżowanie – Angelico Fra

Ukrzyżowanie   Angelico Fra

Oprócz tych obecnych na tym obrazie Madonny i Jana Teologa, św. Dominik, założyciel Zakonu Dominikanów również tutaj czci ukrzyżowanie. Jest to stały motyw w twórczości Fra Angelico – w scenach ewangelii ma widza z innego czasu.

Takie prace artysty były nowatorskie na swój czas, wyznaczając nowe podejście do ikonografii i środków wyrazu. Brak im działań zewnętrznych i nadmiernego uszczegóławiania, które ogólnie mówiąc jest „konceptualne” dla Fra Angelico – w jego myślach nic nie powinno odwracać widza od bezpośredniej komunikacji z Bogiem.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)