Madonna z Dzieciątkiem ze Świętymi – Angelico Fra

Madonna z Dzieciątkiem ze Świętymi   Angelico Fra

Fra Angelico był pierwszym artystą, który powrócił do historii, która później stała się niezwykle popularna; jego istota: Matka Boża, Chrystus, aniołowie i święci są umieszczeni w jednej przestrzeni. W malarstwie gotyckim podzielono je na trzy oddzielne grupy, ale w epoce wczesnego renesansu pojawiła się prostokątna kompozycja zwana „Świętą rozmową”.

Jeden z najwcześniejszych przykładów takiej kompozycji można uznać za dzieło Fra Angelico „Madonna z Dzieciątkiem i Święci Piotr Męczennik, Franciszek, Lawrence, Jan Ewangelista, Kosma i Damian”. Tu Dziewica Maryja siedzi na tronie w niszy. Tradycyjnymi elementami dekoracji są gzyms, fryz i szereg łuków.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)