Przemienienie Pańskie – Angelico Fra

Przemienienie Pańskie   Angelico Fra

Jest to jeden z najbardziej niesamowitych fresków, którymi Fra Angelico ozdobił klasztor San Marco. Ilustruje najważniejszy spisek ewangelii. Postać Chrystusa i emanujący z niego blask dominują we wszystkim, co się dzieje, a ręce Zbawiciela powtarzają swoją pozycję na krzyżu – uważa się, że Fra Angelico był pierwszym, który przedstawił Chrystusa jako takiego.

Zszokowani apostołowie są umieszczeni poniżej, a głowy proroków Mojżesza i Eliasza „pojawiają się” po lewej i prawej stronie Chrystusa z chmur. Ponadto obraz przedstawia Matkę Bożą i św. Dominika. Większość fresków klasztoru San Marco, napisanych przez artystę bardzo szybko – za cztery lub pięć dni. Jednak praca nad „Transformacją” zajęła całe osiem dni od Fra Angelico.

Jeden z nich był całkowicie oddany przypisywaniu głowy Chrystusa. W tym samym czasie Fra Angelico zastosowała farbę małym pędzelkiem, starając się osiągnąć maksymalną ekspresję.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)