Madonna z Dzieciątkiem, św. Dominik i św. Tomasz z Akwinu – Fra Beato Angelico

Madonna z Dzieciątkiem, św. Dominik i św. Tomasz z Akwinu   Fra Beato Angelico

Fresk „Madonna z Dzieciątkiem, św. Dominik i św. Tomasz z Akwinu” zdobił niegdyś mur klasztoru dominikanów w Fszols, ale po jego zniesieniu został wycięty ze ściany i sprzedany dwóm włoskim artystom.

Praca należy do późnych dzieł mistrza.

Wizerunki świętych są zaskakująco harmonijne i spójne. W centrum znajduje się Madonna z Dzieciątkiem, po lewej stronie jest św. Dominik z lilią w ręku, symbol czystości, po prawej św.

Tomasz z Akwinu z otwartą księgą Pisma Świętego.

W pracach Fra Beato Angelico realistyczne osiągnięcia mistrzów kręgu Giotta i miękkie, serdeczne obrazy Simone Martini połączone organicznie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)