Św. Wawrzyńca, który zabiera skarby kościoła i rozdaje je biednym – Angelico Fra

Św. Wawrzyńca, który zabiera skarby kościoła i rozdaje je biednym   Angelico Fra

Ten fresk jest jednym z tych, które Fra Angelico udekorował kaplicę papieża Mikołaja V w Watykanie. Należy zauważyć, że rzymska seria fresków różni się od serii fresków związanych z okresem pracy artysty w klasztorze św. Marka poprzez jego “pedałowaną” narrację.

Skomentuj fabułę pracy.

Święty Wawrzyńca, który zmarł w 258 r., Był rzymskim kapłanem podczas służby Sykstusowi II, to znaczy w epoce najstraszniejszych prześladowań chrześcijan, zainspirowanych przez cesarza Waleriana. Sam Sixt, z sześcioma kapłanami, został zabity na kilka dni przed męczeństwem Lawrence'a. W lewej części obrazu Lawrence jest przedstawiany jako przyjmujący skarby Kościoła z Szóstego.

Legenda głosi, że święty odmówił przekazania tych skarbów cesarzowi rzymskiemu, zamiast tego rozdał je potrzebującym – ta scena jest przedstawiona po prawej stronie.