Perugian Triptych – Angelico Fra

Perugian Triptych   Angelico Fra

Fra Angelico w swoich pracach stosuje nową zasadę tworzenia perspektyw. Jego istota polega na tym, że liczby zmniejszają się, gdy oddalają się od widza, a wszystkie linie zbiegają się w jednym punkcie na horyzoncie. Następnie zasada ta stała się jednym z kamieni węgielnych renesansowego malarstwa.

Po raz pierwszy zaproponował to jego współczesny Fra Angelico, Masaccio, ale Fra Angelico zareagował na to dość twórczo, znacząco go modernizując. Był więc pierwszym, który wykorzystał detale architektoniczne, które wyostrzyły wrażenie trójwymiarowej przestrzeni.

Tworząc, na przykład, „Ołtarz św. Geometryczny wzór dywanu na pierwszym planie i linia drzew cyprysowych na tle nieba pomagają pogłębić przestrzeń obrazu. W scenach z predelli Tryptyku Perugia św.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)