Podwyższenie Krzyża – Wolf Huber

Podwyższenie Krzyża   Wolf Huber

Wolf Huber jest jednym z czołowych mistrzów szkoły naddunajskiej. Studiował malarstwo u ojca i, podobnie jak wielu młodych niemieckich artystów tamtych lat, spędził swoje “lata wędrówki” w regionach Dunaju i Alp. Od początku lat 1510 Huber pracował w Pasawie na dworze księcia-biskupa, w latach 20-tych XVI wieku był w Wiedniu.

Pierwsze prace Huberta dotyczyły głównie grafiki.

Wśród jego rysunków są szczególnie niezwykłe pejzaże, które zawsze interesowały mistrza. Później w swoich obrazach lubił używać tła architektonicznego i naturalnego. Jednak krajobraz nie dominował w jego pracach, jak na przykład w Altdorfer, on tylko pomógł skupić się na najważniejszym.

Liryczne pejzaże z subtelnymi czarno-białymi gradacjami, architektonicznymi, wielowymiarowymi kompozycjami organicznymi poddanymi głównej rzeczy, skupiającymi uwagę widza.

Inne słynne dzieła: “Lot do Egiptu”. 1520 Muzea stanu, Berlin; “Spotkanie Maryi i Elżbiety”. 1520 Bawarskie Muzeum Narodowe w Monachium; “Portret Jacoba Zieglera”.

1540 roku Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu.