Wenus przy lustrze – Peter Rubens

Wenus przy lustrze   Peter Rubens

Obraz flamandzkiego artysty Petera Paula Rubensa “Wenus w lustrze”. Rozmiar obrazu to 124 x 98 cm, deska dębowa, olej. Obraz jest lepiej znany pod nazwą “Toilet of Venus at the mirror”.

Rubens zwrócił się do tematów Starego i Nowego Testamentu, przedstawienia świętych, starożytnej mitologii i przedmiotów historycznych, alegorii, gatunku, portretu, krajobrazu.

Wielki malarz Peter Paul Rubens był również doskonałym mistrzem rysunku. Sztuka Rubensa, odznaczająca się żywym i silnym poczuciem natury i niewyczerpaną wyobraźnią, jest nasycona różnymi wątkami, działaniem, obfitością postaci i akcesoriów oraz żałosnymi gestami.

Artysta przedstawił swoich bohaterów podkreślonych cielesnie, w sile ciężkiego piękna. Charakterystyczne barokowe cechy umowności i zewnętrznego, czasem fałszywego, uniesienia egzaltacji od Rubensa przed potężną głową żywej rzeczywistości.