Artakserkses Anger – Jan Steen

Artakserkses Anger   Jan Steen

Artysta narysował fabułę obrazu ze Księgi Estery Starego Testamentu.

Perski król Artakserkses poślubił piękną Esther, nie wiedząc, że jest Żydówką. Pierwszy minister Artakserksesa, Haman, nienawidził Mardocheusza, krewnego Estery, z którym została wychowana, a wraz z nim wszystkich jego współplemieńców. Postanowił powiesić Mardocheusza i wyciąć wszystkich Żydów w Persji, a król pozwolił mu na to, ponieważ nie mógł założyć, że jego ukochana żona była Żydem. Ale Estera rozpoznała podstępne plany Amana i błagała króla nie tylko o oszczędzanie jej ludu, ale także o pozwolenie mu na „radzenie sobie z wrogami”. Zdjęcie pokazuje moment potępienia Amana Esther.

Haman drży ze strachu i prosi Artakserksesa, aby mu wybaczył.

Ale modlitwy mu nie pomogą – powieszony zostanie na szubienicy, którą przygotował dla Mardocheusza. Ta biblijna historia jest teraz pamiętana przez niewielu, ale w XVII wieku Holandia była bardzo popularna. Sam Stan również poruszył ten temat przynajmniej dwa razy.

Niestety, nie znamy historii powstania tego obrazu ani nazwy klienta, dla którego artysta je napisał.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)