Madonna z Dzieciątkiem i Święci Maria Magdalena, Jan Chrzciciel, Kozma, Damian, Franciszek z Asyżu i Katarzyna z Aleksandrii – Sandro Botticelli

Madonna z Dzieciątkiem i Święci Maria Magdalena, Jan Chrzciciel, Kozma, Damian, Franciszek z Asyżu i Katarzyna z Aleksandrii   Sandro Botticelli

To najwcześniejsze zachowane obrazy ołtarzowe Botticellego. Chociaż czasami nazywano go ołtarzem Koshertitak, dokładny cel obrazu nie jest znany. Postać Madonny jest większa niż wszyscy inni i wraz z dwoma klęczącymi świętymi w czerwonych płaszczach, Kozma i Damian, tworzy trójkąt stanowiący podstawę kompozycji.

Maria Magdalena stoi po lewej stronie, trzymając naczynie na kadzidło, a Katarzyna z Aleksandrii, która jest po prawej stronie, spoczywa na kole osadzonym w kolcach – narzędziu jej męczeństwa, dokonanym po odmowie zmiany wiary i zostaniu żoną cesarza Maxentiusza.

Kozma i Damian byli świętymi patronami Medyceuszy, więc ich twarze mogą mieć podobieństwo do członków rodziny; ale ponieważ ci święci byli również uważani za opiekunów lekarzy, obraz nie mógł mieć nic wspólnego z Medyceuszami.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)