Ołtarz św. Augustine – Luca Signorelli

Ołtarz św. Augustine   Luca Signorelli

Luca Signorelli żył w tamtej epoce, w której zakończył się rozwój sztuki wczesnego renesansu włoskiego i rozpoczęła się formacja Wysokiego Renesansu. Signorelli studiował z Piero della Francesca, rzekomo współpracował z Perugino, wielki wpływ na formację artysty miały prace Verrocchio i Pollayolo.

Pomimo faktu, że Signorelli był ściśle związany z tradycjami wczesnego renesansu, w jego twórczości z lat 80. XIX wieku nasilił się dramatyczny początek i zainteresowanie różnorodnością poz i kątów. Artysta przywiązywał dużą wagę do przeniesienia plastycznego nagiego ciała, wprowadzając ten motyw w swoich pracach. Cykl fresków “Akty Antychrysta i Sąd Ostateczny” w Orvieto, który nieco antycypował sztukę plastyczną Michała Anioła, stał się zwieńczeniem dzieła Signorelli. Ołtarz św.

Augustyn został stworzony w okresie twórczego rozwoju Signorelli i ucieleśniał wyniki swoich poszukiwań w dziedzinie artystycznych idei i motywów. Inne znane prace: “Portret mężczyzny”. 1490 Muzea stanu, Berlin; “Madonna i dziecko”. Ok 1490.

Galeria Uffizi, Florencja.