Adam i Ewa – Rafael Santi

Adam i Ewa   Rafael Santi

Fresk artysty Rafaela Santi “Adam i Ewa” ma inną nazwę – “Upadek”. Rozmiar fresku to 120 x 105 cm, na suficie komnat papieża napisał fresk “Adam i Ewa” Rafał. Tak jak na sąsiednich ścianach w apartamencie papieża Stanza della Senyatura, chrześcijańska trójca i ojcowie kościoła na fresku “Spór” współistnieją z pogańskimi bogami i poetami “Parnassus”, aw kompozycjach łuku malują biblijne “Upadki” Marciem.

Sam fakt łączenia obrazów religii chrześcijańskiej i pogańskiej mitologii w ramach wspólnej idei artystycznej służy jako doskonały przykład prawdziwej postawy ludzi tamtych czasów wobec kwestii dogmatów religijnych, zwłaszcza że ta idea okazała się być realizowana w rezydencji samego papieża. Takie skojarzenie stało się możliwe tylko dlatego, że same wizerunki kultu chrześcijańskiego artystów renesansowych nabrały cech, które pod wieloma względami były sprzeczne z kultowym dogmatem.

Jeśli oficjalny program tworzenia fresków Stanzi della Senyatura odzwierciedlał idee pojednania religii chrześcijańskiej z kulturą starożytną, które były powszechne wśród ówczesnych uczonych humanistycznych, artystyczna realizacja tego programu na freskach Rafaela Santi stała się dowodem jedności zasad świeckich i kościelnych.