Sierpień – Jacopo Bassano

Sierpień   Jacopo Bassano

Okres świetności warsztatów Bassano sięga lat siedemdziesiątych XVII wieku. W tym czasie na scenach biblijnych i alegorycznych wychodziło mnóstwo scen wiejskich, a takie zdjęcia były często cyklami i były nabywane w cyklach.

Obrazy te były bardzo popularne wśród amatorów i zazwyczaj kojarzyły się z nazwą samego Bassano, podczas gdy udział mistrza w ich tworzeniu był raczej nieznaczny. Wystarczy pobieżne porównanie obrazów Leto, ok. 1576 r. I sierpnia, “1590 r. Z pastorałem Bassana”, wystarczy zrozumieć, o ile niższe są dwie pierwsze prace pod względem egzekucji.

Niestety, mistrzowi nie udało się wychować godnych następców. Tylko dwóch uczniów warsztatów Bassano zasługuje na osobną dyskusję – są to jego synowie, Leandro i Francesco. Ale do czasu śmierci Bassano oboje żyli i pracowali w Wenecji od ponad dziesięciu lat, a zatem nie byli w stanie podnieść swojego poziomu “.