Chrzest św. Lucilli – Jacopo Bassano

Chrzest św. Lucilli   Jacopo Bassano

Później płótno Bassano, malowane w jasnych kolorach, wyróżnia się podkreśloną grą światła. Szeroka paleta chłodnych, świecących tonów tworzy efekt przestrzeni wypełnionej światłem.