Madonna z Dzieciątkiem z Janem Chrzcicielem – Jacopo Bassano

Madonna z Dzieciątkiem z Janem Chrzcicielem   Jacopo Bassano

Ten znakomicie manierystyczny obraz został namalowany przez artystę, najwyraźniej w pierwszej połowie lat czterdziestych XVI wieku, wkrótce po powrocie do Bassano. Jego mistrzowska obsługa koloru zasługuje na szczególną uwagę tutaj.