Chrystus w domu Marty i Marii – Jacopo Tintoretto

Chrystus w domu Marty i Marii   Jacopo Tintoretto

Kolejna historia gospel w dziełach Tintoretto. Marta i Maria były siostrami Łazarza, których Pan umiłował i których wzbudził z martwych. Siostry demonstrują dwa sposoby służenia Bogu, co ilustruje ewangeliczna historia Chrystusa odwiedzającego ich dom.

Marta opiekowała się jedzeniem, podczas gdy jej siostra usiadła u stóp Mistrza i słuchała Jego słowa. Marfa była zła na swoją siostrę, że jej nie pomogła i zwróciła się do gościa z prośbą o wyjaśnienie z Mary. Ale Chrystus “zrozumiał” samą Marthę: “Rozwścieczysz się nad wieloma rzeczami” – powiedział – “a Maryja wybrała dobrą część, która nie zostanie jej zabrana”.