Zwiastowanie pasterzom – Jacopo Bassano

Zwiastowanie pasterzom   Jacopo Bassano

Podobno w życiu artysty obraz ten był niemal bardziej popularny niż sceny wiejskie – dotarła do nas ogromna liczba powtórzeń tej kompozycji. Oryginał autora przedstawiony tutaj niestety jest bardzo słabo zachowany.

Górna warstwa farby częściowo się zapadła, cała powierzchnia obrazu pokryta jest głębokimi pęknięciami. Naturalnie utrudnia to ocenę artystycznej wartości płótna, ale wciąż możemy odczytać pierwotną intencję mistrza, chociaż obfitość szczegółów pasterza przyniosłaby zwiastowanie pasterzom bliższym pastoralnemu, w jego brzmieniu jest jeszcze bardziej majestatyczny bassanovsky ołtarze z lat 60. XVIII wieku, niż z jego scenami wiejskimi.

Szczególne znaczenie ma tu oczywiście specjalne oświetlenie.

Wspaniałe światło przecinające ciemność nocy, ewangelizujące anioła, nie tylko daje pasterzom wyraz szczególnego wyrazu, ale także humanizuje potulne twarze zwierząt, przypominając widzowi, że Baranek Boży narodził się obok tych samych krów i owiec. Wyrywając jeden lub drugi szczegół z ciemności, ten snop niebiańskiego światła uruchamia wszystko, zarówno radośnie, jak i niepokojąco.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)