Bachus i Ariadna – Jacopo Tintoretto

Bachus i Ariadna   Jacopo Tintoretto

Pałac Dożów, w którym spotkała się rada miasta, był symbolem bogactwa i władzy Republiki Weneckiej. W pracach nad dekoracją Pałacu Dożów, który rozwinął się w XVI wieku, uczestniczyli najlepsi weneccy malarze, rzeźbiarze i rzemieślnicy.

Niestety, większość ich prac poszła na popiół w 1577 r., Kiedy to pałac został poważnie uszkodzony przez pożar. Zdjęcia Giovanniego Belliniego, Giorgione, Tycjana, samego Tintoretta zginęły w tym strasznym ogniu. Przywrócenie zniszczonego pałacu powierzono Tintoretto i Veronese.

Musieli pokryć obrazami ogromne puste przestrzenie ścian i sufitów. Oczywiście bez asystentów mistrzowie nie mogliby tego zrobić. Ten fakt nie mógł wpłynąć na jakość malowania.

Jednak wiele scen demonstruje najwyższe mistrzostwo dojrzałego Tintoretta. Na tej stronie odtwarzamy fragmenty obrazów „Zmartwychwstanie Chrystusa”, „Zwycięstwo nad jeziorem Garda” oraz „Bachus i Ariadna”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)