Lot do Egiptu – Jacopo Tintoretto

Lot do Egiptu   Jacopo Tintoretto

Obrazy napisane przez Tintoretto dla Scuola di San Rocco tworzą największą kompozycję religijną w historii malarstwa. Ten wielki cykl „Ukrzyżowanie”, stworzony w 1565 r., Rozpoczyna się, a jego ciepłe, serdeczne płótna, poświęcone życiu Maryi Dziewicy i dzieciństwu Chrystusa, dopełniają go.

Prezentowana praca jest uważana za jedną z pereł w obrazie Scuola di San Rocco. Jest doskonałym przykładem opanowania dojrzałego Tintoretto. Należy zauważyć, że artysta nigdy nie zwracał zbytniej uwagi na krajobraz, ale w tym przypadku spod pędzla wyszło jedno z najlepszych dzieł renesansowego malarstwa pejzażowego.

Fabuła obrazu jest następująca. Król Herod planował zabić niemowlę Chrystusa, aby nie dorastał zgodnie z przepowiednią proroków, króla Judei. Ale ostrzegany przez anioła Józef, Maria i Chrystus zostali zbawieni, udając się do Egiptu i ukrywając się tam przez pewien czas.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)