Portret Yu, F. Samarin w stroju myśliwskim – Wasilij Tropinin

Portret Yu, F. Samarin w stroju myśliwskim   Wasilij Tropinin

Obraz pokazuje słynnego ideologa słowianofilstwa, który wraz z braćmi Aksakowem, braćmi Kireevsky i A. Khomyakovem, był źródłem ruchu słowianofilów, który miał wielki wpływ na rozwój rosyjskiej samoświadomości i ogólnie rosyjskiego życia intelektualnego w XIX wieku. Ten romantyczny portret opatrunku przypomina nam potężny wpływ Bryullova, postrzeganego przez Tropininę.