Portret żony artysty – Wasilij Tropinin

Portret żony artysty   Wasilij Tropinin

W 1807 r., Pod kierownictwem Wasilija Andriejewicza, zakończono budowę kościoła Kukava. Podczas jej poświęcenia Tropinin wyszła za mąż za Annę Iwanownę Katinę, wolną osadę, która nie bała się poślubić: artystkę pańszczyźnianą. W miłości i harmonii żyli prawie pięćdziesiąt lat.