Portret N. M. Karamzina – Wasilij Tropinin

Portret N. M. Karamzina   Wasilij Tropinin

Nikołaj Michajłowicz Karamzin – poeta, pisarz, tłumacz, historyk, szef rosyjskiego sentymentalizmu. Jego wpływ na literaturę i język rosyjski był znaczący. Tłumaczył na rosyjski Szekspir i Milton i próbował przybliżyć język literacki do języka mówionego.

Karamzin napisał kilka powieści, w tym „Poor Liza”.

Powieść o biednej dziewczynie była bardzo popularna. Nikołaj Michajłowicz był blisko rodziny Puszkina, brał czynny udział w losie poety. W młodości Puszkin był entuzjastycznie nastawiony do Karamzina, ale od początku lat dwudziestych XIX wieku metoda i poetyka sentymentalizmu stały się mu coraz bardziej obce, powodując wiele krytyki i negatywnych ocen.

Puszkin wysoko ocenił jednak osiągnięcia Karamzina w rozwoju literatury rosyjskiej i nazwał swoją „Historię państwa rosyjskiego” „stworzeniem wielkiego pisarza i wyczynem uczciwego człowieka”. Na pamiątkę Karamzina Puszkin zadedykował „Borys Godunow”: „Dla pamięci Aleksandra Nikołaja Michajłowicza Karamzina cennego dla pamięci Rosjan, dzieło zainspirowane Aleksandrem Puszkinem z czcią i wdzięcznością”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)