Ukraińska dziewczyna z Podola – Wasilij Tropinin

Ukraińska dziewczyna z Podola   Wasilij Tropinin

W Kukavka, Tropinin po raz pierwszy naprawdę poczuł życie ludzi, zaczął przedstawiać zwykłych ludzi. Najciekawszym portretem tego okresu jest wizerunek głowy Podolyanki.

Praca ta została w dużej mierze powtórzona przez jeden z portretów Levitsky'ego, do którego dzieła Tropinin powrócił przez wiele lat.