Portret Joachima Lazarevicha Lazareva – Wasilij Tropinin

Portret Joachima Lazarevicha Lazareva   Wasilij Tropinin

W 1815 r. Hrabia Ioakim Lazarevich Łazarev założył szkołę dla ormiańskich i rosyjskich młodych mężczyzn w Moskwie, która w 1827 r. Została przekształcona w Instytut Języków Wschodnich Łazariewa. Nauczali języków arabskiego, perskiego, tureckiego, ormiańskiego, azerbejdżańskiego, gruzińskiego. Od 1919 r. Instytut Ormiański, od 1921 r. Moskiewski Instytut Orientalistyki.