Portret chłopca w stroju myśliwskim – Louis Caravaque

Portret chłopca w stroju myśliwskim   Louis Caravaque

Po raz pierwszy praca L. Caravaca została wystawiona w 1870 r. Na wystawie rosyjskich portretów w Petersburgu jako „Portret Piotra III w młodości”. Na wystawie „Łomonosow i czas elżbietański” płótno zostało przypisane jako „Portret Piotra II” L. Caravaca.

Tymczasem dzieło L. Caravaque jest uderzająco podobne do przypisanego mu „Portretu Elizawety Petrownej w męskim garniturze” RM. Podobieństwo nie ogranicza się tylko do podobieństwa kostiumów – co najważniejsze, uderzająco podobnych twarzy. Być może obraz przedstawia jednego z synów Caravaca – Johna.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)