Portret chłopca w stroju myśliwskim – Louis Caravaque

Portret chłopca w stroju myśliwskim   Louis Caravaque

Po raz pierwszy praca L. Caravaca została wystawiona w 1870 r. Na wystawie rosyjskich portretów w Petersburgu jako “Portret Piotra III w młodości”. Na wystawie “Łomonosow i czas elżbietański” płótno zostało przypisane jako “Portret Piotra II” L. Caravaca.

Tymczasem dzieło L. Caravaque jest uderzająco podobne do przypisanego mu “Portretu Elizawety Petrownej w męskim garniturze” RM. Podobieństwo nie ogranicza się tylko do podobieństwa kostiumów – co najważniejsze, uderzająco podobnych twarzy. Być może obraz przedstawia jednego z synów Caravaca – Johna.