Portret G. G. Gagarina – Karl Bryullov

Portret G. G. Gagarina   Karl Bryullov

Gagarin Grigory Grigorievich – artysta amator; syn posła rosyjskiego w Rzymie, książę G. I. Gagarin. Od 1826 r. Był w służbie dyplomatycznej.

W latach dwudziestych XIX wieku pobierał lekcje malarstwa u K. P. Bryullova, który często odwiedzał dom rodziców w Rzymie, który stał się jednym z ośrodków komunikacji dla rosyjskich artystów, był towarzyszem Bryullova podczas podróży z Aten do Konstantynopola w 1835 roku. Pozostawił wspomnienia o Bryullovie.