Portret A. M. Rimskiego-Korsakowa w młodości – Fedor Rokotow

Portret A. M. Rimskiego Korsakowa w młodości   Fedor Rokotow

Rimski-Korsakow, syn kanclerza stanu Michaiła Andriejewicza – generała piechoty. Brał udział w drugiej wojnie tureckiej.

W 1793 r. Był pod dowództwem hrabiego d'Artois, następnie był ochotnikiem w armii austriackiej księcia Coburga, który działał przeciwko Francji; w 1796 r. uczestniczył w kampanii Zubowa w Persji. W 1799 r. R. dowodził oddziałem rosyjskim w Szwajcarii, ale nie udało mu się; Massena pokonał go w Zurychu.

Cesarz Paweł odsunął go od służby i zabrał go do wioski, ale Aleksander I ponownie przyjął go do służby. Rządził prowincjami białoruskimi, w 1805 roku został mianowany dowódcą korpusu, dowodził armią rezerwową na naszych zachodnich granicach, w latach 1806-1808 był gubernatorem wojskowym w Wilnie i dowódcą wojsk w zachodnich guberniach, aw latach 1812-30 ponownie zarządzał guberniami litewskimi.

W 1830 roku został mianowany członkiem Rady Państwa. Miał trzech synów Nikolay, Vladimir i Michael.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)