Portret A. Bryullova – Karl Bryullov

Portret A. Bryullova   Karl Bryullov

Bryullov Alexander Pavlovich – architekt, malarz portretowy, syn rzeźbiarza-ornamentalisty P. I. Bryullova, starszego brata artysty K. P. Bryullova. Studiował u ojca i w Akademii Sztuk. Wraz ze swoim bratem został wysłany za granicę jako emeryt, pracujący głównie we Włoszech.

W 1829 r. Powrócił do Rosji. Otrzymał tytuł akademika. Zgodnie z jego projektami w Sankt Petersburgu wzniesiono Teatr Michajłowski, kościół luterański św.

Piotra i Pawła, budynek Obserwatorium Pułkowo, siedzibę Korpusu Strażników i inne budynki.

W 1837 r. Uczestniczył w rekonstrukcji wnętrz Pałacu Zimowego zniszczonego przez pożar. Mistrzowski portret akwarelowy, autor litografii z Petersburga.