Portret Grand Duchess Olga Nikolaevna – Karl Bryullov

Portret Grand Duchess Olga Nikolaevna   Karl Bryullov

Olga Nikolaevna – królowa Wirtembergii, córka cesarza Mikołaja I. Wykształcenie otrzymała pod kierunkiem P. A. Pletniewa, arcykapłana Pawskiego i V. A. Żukowskiego; ten ostatni cieszył się jej przychylnością i korespondował z nią.

W 1846 r. Olga Nikolaevna wyszła za mąż za księcia królewskiego Wirtembergii, późniejszego króla Karola I. Królowa była znana w Wirtembergii z powodu jej szerokiej miłości, aw czasie wojny 1870 r. Była na czele organizacji opieki nad rannymi.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)