Portret hrabiego B. A. Perowskiego – Karl Bryullov

Portret hrabiego B. A. Perowskiego   Karl Bryullov

Perowski – generał kawalerii, generał adiutant. Po ukończeniu kursu na Uniwersytecie Moskiewskim wstąpił do pułkownika w 1811 r. Jako orszak Jego Wysokości; w 1812 r., podczas odwrotu do Moskwy po bitwie pod Borodino, został pojmany, w którym przebywał do czasu, gdy alianci zajęli Paryż; podczas wojny tureckiej w 1828 r. został ciężko ranny i zmuszony do porzucenia służby wojskowej; W 1833 r. Został mianowany gubernatorem wojskowym Orenburga i dowódcą oddzielnego korpusu Orenburga. Przyjmując to stanowisko, poprowadził koczowników stepowych do posłuszeństwa, ale kampania przeciwko Khivie podjęta przez niego w 1839 r. Zakończyła się niepowodzeniem.

W 1842 roku Perovsky opuścił administrację regionu Orenburg, ale w 1851 roku został ponownie wezwany do niego i trzymał go do 1856 roku. W tym czasie zaplanowano środki, które wcześniej zaplanował: na stepie urządzono liczne fortyfikacje, zbadano Morze Aralskie i ustanowiono na nim wiadomość o żegludze, twierdzę Ak-meczet Kokanda wzięto w sztorm i traktat korzystny dla Rosji zawarto z Khivą Chanem w 1854 roku. W 1855 roku Perowski został wyniesiony do godności hrabiego.

Jednym z pierwszych dużych portretów wykonanych przez mistrza w Petersburgu był wizerunek V. A. Perowskiego, wielbiciela i wielbiciela talentu braci Briullov. Już w tym obrazie Bryullov rozwiązał problem dużego płótna w nowy sposób. Cecha Perovsky'ego, ujawniająca człowieka silnej woli i zdecydowanych działań, wydaje się podniosła i wzburzona.

Wyraźną sylwetką jest postać Perovsky'ego na tle burzliwego nieba z wirującymi chmurami. Jego wygląd odpowiada dynamicznemu krajobrazowi z koczownikami galopującymi przez szeroki step na gorących, oklepanych koniach. Przedstawiając Perovsky'ego na tle stepów, Bryullov zdawał się przypominać mu stanowisko wojskowego gubernatora Orenburga.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)